Nyttige tips

Hvordan søke om deltakelse som frivillig

Pin
Send
Share
Send
Send


Til sjefen for frivillighetsorganisasjonen ...

Frivillighetserklæring

Studiested _______________________________________________________

Godta meg som medlem av en frivillig organisasjon ....

Kjent med hvilke typer frivillige aktiviteter.

Samtykke fra foreldre (juridiske representanter) til barnets deltakelse i frivillighetsaktiviteter og behandling av hans personopplysninger

Jeg er enig i at barnet mitt driver med frivillighetsaktiviteter, samt behandlingen av personopplysningene hans.

Anvendelse av frivilligheten til å utgi en frivillighetsbok og med samtykke fra innbyggeren og hans foreldre (juridiske representanter) til behandling av personopplysninger)

Til leder for frivillighetsorganisasjonen / Navn /

Fødselsdato "____" _________,

bosatt (er) på: ________________,

Str. ______________, d. __, treffende. ____

pass: serie ____ nummer ____________,

av hvem og når utstedt ___________________________

arbeidssted / studieplass ____________________________________,

ERKLÆRING

Gi meg en personlig bok av en frivillig (frivillig) personlig.

En kort beskrivelse av opplevelsen av frivillige aktiviteter: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(dato) (signatur, dekryptering av signatur)

Ryggraden til søknaden fylles ut av organisasjoner som er autorisert til å utgi personlige bøker om frivilligheten (frivillig)Basert på resultatene av behandlingen av søknaden ble det gitt ut en personlig bok om frivillig (frivillig), serie _______ nummer __________

Til leder for frivillighetsorganisasjonen / Navn /

Fødselsdato "____" _________,

bosatt (er) på: ________________,

Str. ______________, d. __, treffende. ____

pass: serie ____ nummer ____________,

av hvem og når utstedt ________________________________

arbeidssted / studieplass ____________________________________,

ERKLÆRING

Etter samtykke fra innbyggeren

For behandling av personopplysninger

Jeg uttrykker mitt samtykke til behandlingen av personopplysningene mine for å gi informasjon om frivillige (frivillige) aktiviteter, inkludert utførelse av handlinger for å samle inn, organisere, akkumulere, lagre, klargjøre (oppdatere, endre), spre (inkludert overføring) og ødelegge mine personlige data.

Ovennevnte samtykke til behandling av personopplysningene mine blir presentert underlagt føderal lov av 27. juli 2006 nr. 152-ФЗ “On Personal Data”, i henhold til hvilken behandling av personopplysninger utføres på grunnlag av føderal lov eller for utførelse av en avtale (avtale) på frivillig måte ( frivillig) arbeid som jeg er part i, kan utføres uten mitt ekstra samtykke.

Dette samtykket trer i kraft fra det øyeblikket det ble signert og utstedelsen av den personlige boken til frivillig (frivillig) (eller i løpet av avtalens (avtalens) varighet om frivillig (frivillig) arbeid __

organisasjon (institusjon) som tiltrekker seg frivillige (frivillige)) og kan trekkes tilbake ved å sende inn en skriftlig søknad.

(dato) (signatur, avskrift av

Til leder for frivillighetsorganisasjonen / Navn /

Fullt navn foreldre (juridisk representant for en mindreårig borger)

Fødselsdato "____" _________,

bosatt (er) på: ______

Str. ______________, d. __, treffende. ____

pass: serie ____ nummer ____________,

av hvem og når utstedt _______________________

arbeidssted / studieplass ____________________________________,

ERKLÆRING

etter samtykke fra foreldrene (juridisk representant for en mindreårig borger)

For et barn å melde seg frivillig,

med samtykke fra foreldrene (juridisk representant for den mindreårige borger) til behandling av personopplysninger om den mindreårige borger

Jeg _________________________________________________________ gir mitt samtykke til implementering av sønnen (datteren) _____________________________________________________ _________ i fødselsåret, studerer (studerer ikke) i _______________________ (navn på utdanningsinstitusjonen) av frivillig aktivitet på fritiden.

Jeg uttrykker mitt samtykke til behandling av personopplysninger om min (s) sønn (datter) med det formål informasjonsstøtte til frivillige (frivillige) aktiviteter, inkludert utførelse av handlinger for å samle inn, organisere, akkumulere, lagre, klargjøre (oppdatere, endre), spre (inkludert overføring ) og ødeleggelsen av personopplysningene til min (s) sønn (datter).

Dette samtykket trer i kraft fra det øyeblikket det ble signert og utstedelsen av en personlig bok om frivillig (frivillig) til min sønn (datter) (eller i løpet av avtalen (avtalen) om frivillig (frivillig) arbeid med _____ (navn på mottaker) organisasjon (institusjon) tiltrekke frivillige (frivillige)) og kan trekkes tilbake ved å sende inn en skriftlig søknad.

(dato) (signatur, dekryptering av signatur)

Eksempel Ikke-profitt partnerskapsavtale

Samarbeidsavtale

, i personen som handler på grunnlag av på den ene siden og i personen til direktøren (leder av en frivillig organisasjon) som handler på grunnlag av på den annen side, i det følgende kalt "partene", har inngått denne avtalen som følger:

Emne for kontrakten.

1.1. Temaet for denne avtalen er samarbeid mellom partene i utviklingen av sosiale frivillige ungdomsprosjekter.

Samarbeidsområder.

2.1. Utveksling av vitenskapelig, pedagogisk, undervisning og metodologisk litteratur om problemene med frivillighetsarbeid for ungdom.

2.2. Organisering og gjennomføring av felles opplæringsprogrammer, inkludert opplæring, omskolering og avansert opplæring av frivillige prosjektkoordinatorer.

2.3. Organisering og avholdelse av felles festivaler, seminarer, konferanser om utvikling av frivillighet.

2.4. Deltakelse i festivaler, konferanser, seminarer og andre arrangementer holdt av partene.

2.5. Utveksling av spesialister for å studere arbeidserfaring, gjennomføre treningsøkter og konsultasjoner.

2.6. Organisering av ulike typer frivillighetspraksis for skolebarn.

Partenes forpliktelser.

3.1. Gi nødvendig informasjon for organisering og forbedring av arbeidet i henhold til denne avtalen.

3.2. Sikre riktig implementering av vilkårene i denne avtalen.

3.3. I henhold til denne avtalen, inngå separate avtaler for spesifikke prosjekter med en indikasjon på innhold, frister og volumer på ulike samarbeidsområder.

3.4. Å utvikle felles prosjekter rettet mot å tiltrekke innbyggere i regionen til å bli frivillige.

3.5. Delta i informasjonskampanjer rettet mot å fremme frivillige verdier i regionen.

3.6. Å gjøre alt for å oppnå fokusert og konsekvent støtte i gjennomføringen av sosiale prosjekter fra bedrifter og organisasjoner i regionen.

3.7. Identifiser representanter som er autorisert til å koordinere pågående samarbeidsproblemer. Prosjektledere oppnevnes etter gjensidig avtale.

Papillærfingermønster er en markør for sportsevnen: dermatoglyfiske tegn dannes ved 3-5 måneders svangerskap, endres ikke gjennom hele livet.

Organisering av avrenning av overflatevann: Den største mengden fuktighet på kloden fordamper fra overflaten til havene og havene (88 ‰).

Trestøtte med en søyle og metoder for å styrke vinkelstøtter: VL-støtter - konstruksjoner designet for å holde ledninger i ønsket høyde over bakken, vann.

Pin
Send
Share
Send
Send