Nyttige tips

Sberbank innskuddskalkulator

Pin
Send
Share
Send
Send


Den årlige prosentvise inntekten er renten på et innskudd, sparekonto eller annen form for investering. Som regel beregnes årlig prosentvis inntekt for sammensatt eller kumulativ rente, og ikke for enkel rente, av den nominelle renten. Et av formålene med å bruke den årlige indikatoren for prosentvis avkastning er å sammenligne potensielle inntekter med andre investeringsmuligheter. For å beregne denne indikatoren må du vite hvor ofte renter krediteres sparekontoen din.

Alternativberegning

Det totale beløpet for renter på et innskudd i Sberbank kan bare beregnes ved å bruke en enkel formel i tilfelle et engangsinnskudd av hele beløpet på et innskudd som ikke innebærer periodisk kapitalisering og uttak av beløpet ved slutten av innskuddsperioden. Hvis innskuddsprogrammet innebærer kapitalisering, i tillegg til dette, vil du regelmessig sette inn ekstra midler på kontoen, vil beregningen bli utført i henhold til en mer kompleks formel. I dette tilfellet, for å beregne den totale fortjenesten, bør du bruke innskuddskalkulatoren. Ved å stille inn frekvensen for renteberegning og foreta ytterligere beløp på innskuddet, kan du få en beregning basert på disse faktorene.

Ikke glem skatter

Det finnes også beregningsnyanser og innskuddsprogrammer som tilbyr renter som overstiger sentralbankens refinansieringsrente med 5 poeng i rubler eller 9 poeng i valuta. Inntekt opptjent på et slikt bidrag vil bli beskattet, som et resultat vil innskudd med høy rente i noen tilfeller være mindre lønnsomme enn innskudd med moderat rente.

Generelt er det mange nyanser. Det er viktig å ikke bli forvirret i forskjellige innskuddsprogrammer og velge den mest lønnsomme av dem. Det er for dette innskuddskalkulatorer opprettes. Vår Sberbank innskuddsberegner gir, uten unntak, alle parametere som påvirker det endelige resultatet, fra type valuta og slutter med hyppigheten av påfylling av innskuddet. Takket være dette er en beregning så nær virkeligheten mulig.

Spar og øk midlene dine, og betro innskuddskalkulatoren de beste alternativene for dette. Et smart program vil gjøre dette raskt, nøyaktig og effektivt.

Sett inn spesialtilbud

Ranger i rubler8,5%
tid300 dager
Ranger i rubleropp til 8,27%
USD-kursopp til 3,35%
Ranger i rubler6,9%
Dollarkurs2,35%
Ranger i rubler6,9%
Dollarkurs2,3%

Innskuddskalkulator

Innskyterens viktigste oppgave er å plassere sparepengene sine på et innskudd som vil gi maksimal inntekt. For å finne ut det totale beløpet på et innskudd på slutten av løpetiden og for å foreta en inntektsberegning, er det noen ganger ikke nok å vite størrelsen på den årlige renten. Du må bruke innskuddskalkulatoren, fordi hovedfaktorene som bør tas med i beregningen av inntekt er tilstedeværelsen av kapitalisering og hyppigheten av å gi ytterligere bidrag til det valgte innskuddet. I tillegg, når du åpner et innskudd til en høy rente, må det huskes at inntekter på innskudd i Russland beskattes med en rente på 35% hvis renten på et innskudd i rubler overstiger styringsrenten til Bank of Russia med 5 prosentpoeng, og på et innskudd i utenlandsk valuta.

Innskuddsberegneren på Banki.ru-portalen vil bidra til å beregne innskuddsbeløpet med renter. I innskuddskalkulatoren angir du datoen da du planlegger å plassere sparepengene i banken og betegnelsen for å tiltrekke deg innskuddet, som du kan stille vilkårlig med en nøyaktighet på en dag. Innskuddsberegneren bestemmer nøyaktig dagen da du kan ta sparepengene dine sammen med påløpte renter.

I innskuddskalkulatoren kan du sammenligne inntektsbeløpet, avhengig av om renter legges til innskuddsbeløpet eller betales til en egen konto. En innskuddskalkulator med kapitalisering vil vise hvordan renter beregnes og innskuddsbeløpet øker, fordi når du velger denne beregningsmetoden, legges renter til innskuddsbeløpet, og øker det dermed.

I innskuddskalkulatoren med påfylling, må du angi frekvensen du planlegger å gi ytterligere bidrag, og mengden påfylling.

Kalkulatoren på nettet beregner for deg inntektsbeløpet minus skatter og viser det totale innskuddsbeløpet med påløpte renter, inkludert bidrag. Før du åpner et innskudd i banken, kan du bruke innskuddskalkulatoren beregne lønnsomheten til det valgte innskuddet ditt under hensyntagen til alle parametere.

En universal kalkulator på Banki.ru-portalen vil hjelpe våre brukere raskt å beregne innskudd og nøyaktig beregne forventet inntekt fra sparepengene sine.

Metoder for beregning av renter på et innskudd

Innskuddsrenter - dette er godtgjørelsen som banken betaler til innskyteren for midlertidig bruk av pengene hans. I henhold til kravet fra Central Bank of the Russian Federation, er alle kredittorganisasjoner som opererer i Russland pålagt å opptjene renter på innskudd daglig. Formelt skjer dette, men faktisk mottar klienten interesse i henhold til kontrakten. For å forstå hvordan du beregner renter på et innskudd, må det huskes at bankene bruker to metoder for sin beregning: enkel og komplekse (ved innskudd med kapitalisering av renter).


I det første tilfellet legges ikke renter til innskuddsdelen (investert beløp), men overføres til en annen konto hos innskyteren i samsvar med avtalevilkårene. Som regel periodiseres inntekten månedlig, kvartalsvis, hver sjette måned, en gang i året eller på slutten av innskuddsperioden. I det andre tilfellet er den påløpte inntekten knyttet til innskuddsdelen innen den tid avtalen angir (vanligvis månedlig eller kvartalsvis). Siden hovedbeløpet på innskuddet øker med jevne mellomrom, øker den påløpte renten på det. Til syvende og sist øker den totale avkastningen på innskuddet, og ganske merkbart.

Det viser seg at med samme nominelle rente som er identisk med innskuddsbeløpet og gyldighetsperioden, gir et innskudd med kapitalisering større lønnsomhet. Dette bør vurderes når du velger det beste tilbudet.

Beregning av renter på et innskudd med enkel periodisering

Hvordan beregne renter på et enkelt påløpt innskudd? Enkelt nok ved å bruke denne formelen:

S = (P x I x t / K) / 100hvor:

S - mengde påløpte renter
P - beløp som skal betales
I - årlig rente på et innskudd
t - periode som renter skal beregnes, i dager
K - antall dager i året (et skuddår skjer også)

Beregningseksempel: Anta at en klient foretok et innskudd med enkel periodisering i mengden 100 tusen rubler i 1 år til 11,5% per år. Det viser seg at når innskuddet er stengt, vil investoren motta en inntekt på: (100 000 x 11,5 x 365/365) / 100 = 11500 rubler.

Beregning av renter på et innskudd med kapitalisering

Hvordan beregne renter på et innskudd med kapitalisering? Det er en annen formel for dette:

S = (P x I x j / K) / 100hvor:

S - mengde påløpte renter
P - beløpet som er satt inn, samt alle påfølgende beløp økt som et resultat av kapitalisering
Jeg - årlig rente på innskuddet
j er antall dager i perioden det brukes store bokstaver,
K - antall dager i året

Vi legger til dette beløpet til 100 000 rubler av innskuddsorganet for å beregne påløpte renter for juli: (100 945 x 11,5 x 31/365) / 100 = 985 rubler.
På samme måte beregner vi inntektene for august: (101930 x 11,5 x 31/365) / 100 = 995,5 rubler.

Som det fremgår av beregningen, er avkastningen på innskuddet i august høyere enn i juli, selv om det er 31 dager i hver måned. Dette skyldes kapitalisering av renter.

Se videoen: Sberbank song (Juni 2021).

Pin
Send
Share
Send
Send